บริการของเรา

1. บริการให้คำปรึกษาด้าน ICT

ทีมงานที่มีประสบการณ์จะช่วยท่าน ออกแบบและวางแผนการใช้เครื่องมือ ICT ที่เหมาะสม รวมถึงช่วยแนะนำ, เชื่อมโยง, จัดหา, พัฒนาเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง รวมทั้งให้คำแนะนำและฝึกอบรมการใช้งานเพื่อให้หน่วยงานของท่านสามารถพึ่งตนเองในการใช้ และต่อยอดเครื่องมือเหล่านั้นได้

2. บริการเว็บโฮสติ้ง

เรามีบริการพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting) ขนาดต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานของท่าน ในราคาที่สมเหตุสมผล ทั้งแบบ Shared-hosting และ Dedicated Hosting บริการเว็บโฮสติ้งของเรามีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง และมีบริการสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

3.บริการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

เรามีความเชี่ยวชาญการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ รวมไปถึงให้คำปรึกษาในด้านๆต่าง เช่น

  • • การสร้างชุมชนออนไลน์และความมีส่วนร่วม (Online Community and Participation)
  • • การออกแบบส่วนนำเสนอให้น่าสนใจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ (User Experience Customisation)
  • • การจัดการและนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย (Complex Data Manipulation and Representation)
  • • การจัดทำเว็บไซต์ทั่วไปและบล็อก

4.บริการสื่อสารและรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดีย

เราพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาแผนรณรงค์และดำเนินงานด้านการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่นการสร้าง Facebook Page ที่เชื่อมโยงผู้สนใจให้มาเข้าร่วมกิจกรรม และสร้างกระแสความสนใจที่ถูกส่งต่อๆ กันอย่างกว้างขวาง (Viral Marketing)

อ่านต่อ

ผลงานเด่น

“DoctorMe” เป็นแอปพลิเคชั่นบน iPhone เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง มีเป้าหมายให้ผู้ใช้สามารถรู้วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือ เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็น โดยสามารถใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถคลิกที่ส่วนของร่างกายที่เกิดอาการเจ็บป่วย และเลือกอาการที่ตนเองเป็น เพื่อดูรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติตน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของโรค ยา และยาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับอาการนั้นๆ

เว็บไซต์ใหม่สำหรับสำนักงาน สสส. (thaihealth.or.th) ออกแบบเมนูและกราฟฟิกใหม่ให้สะอาดตา เข้าใจง่าย และเน้นนำเสนอข้อมูลที่มีความหมายต่อประชาชนทั่วไปเป็นหลัก โดยนำเสนอข้อมูลเชิงประเด็น ดึงเอาข้อมูลประเภทต่างๆ มาแสดงผลรวมกันตามประเด็นที่กำลังนำเสนอ

โครงการ Base และ Base10 เป็นฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. ทั้งที่กำลังดำเนินอยู่และที่ปิดไปแล้วตลอดเวลาการดำเนินการ 10 ปีของ สสส. นำเสนอในรูปแบบของแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นได้ว่าในแต่ละพื้นที่มีโครงการอะไรดำเนินการอยู่ บ้าง นำไปสู่ความร่วมมือและการวางแผนการดำเนินงานโครงการที่เชื่อมโยงเสริมแรงระหว่างกัน

อ่านต่อ

ใครใช้บริการเราบ้าง

ตัวอย่างหน่วยงานที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา